การมีส่วนร่วมในชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565   บริษัทฯ และทีมงานจิตอาสาได้ร่วมประกอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามมาบยางพร จำนวน 200 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง