“QTC” ร่วมสนับสนุนการฝึกทักษะ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับนักเรียน โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

บริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และฝึกฝนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ในการผลิตพวงกุญแจตุ๊กตาจากกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นทักษะความรู้ที่ติดตัวไปสามารถเป็นช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยในเดือนมกราคม ได้รับซื้อพวงกุญแจตุ๊กตาจากน้องๆ จำนวน 38 ตัว ในราคาตัวละ 15 บาท เป็นเงิน 570 บาท และนำไปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานต่อไป