“QTC” ร่วมมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้นำถุงช่วยเหลือจำนวน 100 ถุง มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านในตำบลมาบยางพร