กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 62

       เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยหมุนเวียนจัด ณ โรงเรียนในชุมชนตามที่ อบต.มาบยางพร กำหนดขึ้น ในปี 2562 จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 32,188 บาท มีพนักงาน คิวทีซี อาสารักเด็กจำนวน 5 คน