” ติดต่อสอบถาม ”

” ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ”

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อสำนักงานใหญ่: (66) 2379-3089-92
แฟกซ์: (66) 2379-3097
ติดต่อฝ่ายขายหม้อแปลงไฟฟ้า: (66) 65-539-5162
ติดต่อฝ่ายขายผลิตภัณฑ์กลุ่มโซลาร์เซลล์: (66) 62-249-5161
ติดต่อฝ่ายขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม EV: (66) 96-359-6194
สายด่วนบริการ After Sale Service ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า: (66) 89-444-0844
สายด่วนบริการ After Sales Service ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Solar และ EV: (66) 088-984-8355
ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน : (66) 84-249-5647
อีเมล: contact@qtc-energy.com

” ที่อยู่โรงงาน ”

149 หมู่ 2 ถ.ปลวกแดง-ห้วยปราบ ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595

    © 2021 QTC ENERGY All rights reserved.