ภาพรวมธุรกิจ

PPWE ได้จัดตั้งขึ้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและ EV ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดย UAC ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องชาร์จ EV แบรนด์ “COSTEL” จากประเทศเกาหลี เป้าหมายของบริษัทคือการมอบความสะดวกสบายในการชาร์จให้กับผู้ขับขี่ EV PPWE เป็นการร่วมทุนระหว่างสองบริษัทที่มีชื่อเสียง บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทั้ง UAC Global และ QTC Energy จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนแต่ละคนมีมูลค่าเท่ากัน โดยเป็นการแบ่งส่วนการเป็นเจ้าของร้อยละ 50:50

กลยุทธ์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนโซลูชั่นธุรกิจ EV และระบบการจัดการพลังงาน
วิสัยทัศน์ เพื่อเป็นผู้ให้บริการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและโครงการพลังงานหมุนเวียนโดย ดำเนินธุรกิจผ่านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
– เพิ่มมูลค่าและผลกำไรของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สูงสุด
– เพิ่มความสามารถของพนักงานในการปรับปรุงบริษัท
– ความสามารถในการแข่งขันและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
– การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างธุรกิจ

Contact
sasithon.y@ppwe.net Engineer
nareerat.r@qtc-gp.com Call center

EV Charging station

qtc-ppwe-1
qtc-ppwe-1

© 2022 QTC ENERGY All rights reserved.