“QTC” นำทีมมอบถุงปันสุข สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

       นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ได้ส่งมอบถุงปันสุข ในโครงการ “QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19” ให้กับอบต.มาบยางพร โดยมีนายเอกชัย กาญจนสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อลงพื้นที่มอบให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำพริก ไข่เค็ม ปลากระป๋อง ขนม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้