การลงทุนทางสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนการซื้อไข่เค็มจากกลุ่มผู้อนุบาลของเด็กที่ป่วยด้วยโรคออร์ทิสติกจากศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษ มีนบุรี มอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานในเดือนเกิดตลอดปีนี้