“QTC” มอบน้ำดื่ม&สเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ด่านหน้าสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณบุญพา รุดดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม QTC จำนวน 600 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ QTC จำนวน 144 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน