“QTC” มอบรถวิลแชร์ แก่มูลนิธิคนพิการไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซล่าร์  ได้เป็นตัวแทนมอบรถวิลแชร์ จำนวน 5 คัน มูลค่า 30,000 บาท ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย ในโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ