“QTC” มอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปราบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564   คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ  ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kVA 3Ph 50 Hz Dyn11,22000-416/240V S/N 64310493 มูลค่า 184,347.43 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น