” ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์

” WE’RE HIRING! COME WORK WITH US. ”

สวัสดิการ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ค่าครองชีพ
– ค่าอาหาร
– เบี้ยขยัน
– เบิกค่ารักษาพยาบาล
– รถรับส่งพนักงาน (สายชลบุรี – สายระยอง)
– ค่าพาหนะ
– เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ
– เครื่องแบบพนักงาน
– ฝึกอบรม
– โบนัสและปรับค่าจ้างประปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ

” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ”

DESCRIPTION
✅ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User ตามที่ได้รับมอบหมาย   เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท
✅วิเคาราะห์หรือแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

TECHNICAL SKILLS
✅วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
✅มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี
✅มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ X++,VB.Net,OOP,PHP
✅มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูลของ MySQL,SQL,Oracle
**หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ประมาณ 16,000 – 25,000 บาท)

© 2019 QTC ENERGY All rights reserved.