” บริการของ QTC ”

บริการหลังการขาย (24 ชั่วโมง)

เรามีบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงอายุการใช้งานโดยมีผู้เชี่ยวชาญของคิวทีซีคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเรามีบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงอายุการใช้งานโดยมีผู้เชี่ยวชาญของคิวทีซีคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เรามีบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงอายุการใช้งานโดยมีผู้เชี่ยวชาญของคิวทีซีคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงสามารถให้ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของระบบการให้บริการหลังการขาย เพื่อช่วยเหลือทุกปัญหาแก่ลูกค้าของคิวทีซี พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีความชำนาญสูง ที่สำคัญคืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้บริการต่างๆของคิวทีซี ล้วนได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ จึงรับประกันความเป็นเลิศของบริการหลังการขายตามมาตรฐานสากล

ขอบเขตการให้บริการ

– บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
– บริการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
– บริการกรองทำความสะอาดน้ำมันลัวิเคราะห์การใช้งาน
– บริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
– บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

© 2021 QTC ENERGY All rights reserved.