ปรับวิธีการทำงาน แต่มาตรฐานไม่มีเปลี่ยน!

ปรับวิธีการทำงาน แต่มาตรฐานไม่มีเปลี่ยน!
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายองค์กรได้มีการปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนมา ‘Work from Home’ ซึ่ง QTC เองก็ได้มีการปรับใช้ตามวิธีดังกล่าวเข้ากับองค์กรด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงานของเรา
.
แม้ว่า Work from Home จะทำให้เราต้องเจอกับอุปสรรคจากการดำเนินงานระยะไกลอยู่บ้าง แต่ที่ QTC เราไม่หยุดนิ่งและพร้อมเดินหน้าต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน
.
เราพร้อมตอบสนองทุกความการต้องและทุ่มเททั้งแรงกายและใจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา เพื่อรักษามาตรฐาน QTC นี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป