กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก” ปี 2566

เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยหมุนเวียนจัด ณ โรงเรียนในชุมชนตามที่ อบต.มาบยางพรกำหนดขึ้น ในปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง