บริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้จัดให้ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อบริจาคโลหิตภายใต้ “โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 4” โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะนำไปเป็นโลหิตสำรองส่งต่อโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในห้วงวิกฤตต่อไป ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566