โครงการ QTC Handmade สอนทำพวงกุญแจตุ๊กตาจากกระดาษเหลือใช้

จากประเด็นในงานเสวนาประชาคม ชุมชนพบ คิวทีซี ครั้งที่ 9 ปี 2565  เรื่องโครงการ QTC Handmade พวงกุญแจตุ๊กตาจากเศษกระดาษใช้แล้ว กับโรงเรียนในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินในปี 2566 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงวัยที่ยังไม่มีสมาธิมากนัก และช่วงการเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาทำให้การฝึกสอนทำได้ไม่ต่อเนื่อง  ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ดีทางทีมผู้ฝึกสอน QTC มองเห็นโอกาสที่จะขยายผลไปสู่กลุ่มน้องๆ เด็กออทิสติก ที่ “บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับน้องๆ ออทิสติกและผู้ปกครอง และเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงนำเสนอโครงการฯ พร้อมนำทีมเข้าไปฝึกสอน ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี กิจกรรมการปั้นตุ๊กตาจากเศษกระดาษเหลือใช้ ทำให้น้องๆ ออทิสติกมีสมาธิมากยิ่งขึ้น  และสร้างผลงานในความคิดสร้างสรรของตนเองออกมา ทางบริษัทฯ ได้รับซื้อผลงานของน้อง ๆ กลับมาเพื่อทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ และมีโอกาสในการมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถขายพวงกุญแจตุ๊กตากระดาษในช่องทางอื่นได้อีกด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง และเป็นโอกาสได้พัฒนาทักษะให้น้องๆ ออทิสติก

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำน้องๆ เปิดตัวออกบูธในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไปในงาน